10 loại ống tủy có đặc điểm đặc biệt khiến bạn khó khăn hoặc không thể đo chính xác khi sử dụng máy định vị chóp. Bạn cần một số thao tác xử lý trước khi đo và tiến hành điều trị nội nha.