Chỉnh nha ( Phần 12): ĐIỂM VÀ MỐC TRÊN PHIM CEPHALOMETRIC MẶT BÊN

ĐIỂM VÀ MỐC TRÊN PHIM CEPHALOMETRIC MẶT BÊN Các định nghĩa chính xác về điểm và các số đo được sử dụng trong phim cephalometric hiện thời là rất quan trọng giúp cải thiện việc thực hành lâm sàng. Việc chấp nhận rộng rãi các định nghĩa sẽ cho phép các bác sĩ lâm sàng …

Đọc tiếp

Phân tích phim Cephalometric

Phim Cephalometric là một phương pháp tiêu chuẩn để tái tạo lại hình ảnh sọ mặt, rất hữu ích trong việc đo đạt sọ và phức hợp vùng mặt. Vì vậy hình ảnh phim thu được gọi là cephalogram. Phim Cephalometric xuất phát ban đầu từ việc đo sọ não. Trong nhiều năm, các chuyên …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí