Thẻ: các bước lấy mẫu tủy

 • LẤY BUỒNG TỦY

  LẤY BUỒNG TỦY

  Lấy buồng tủy răng được thực hiện trong các trường hợp bị che tủy nhưng chỗ tủy lộ lớn (hơn 2mm đường kính), che tủy không được hoặc ở các trường hợp không nên che tủy (dù chỗ tủy lộ nhỏ hơn 2mm đường kính). Kỹ thuật lấy buồng tủy : Bước 1 : Gây …

  Đọc tiếp

 • Quy trình nội nha với Tri Auto ZX2, chia sẻ từ Dr. Welk

  Quy trình nội nha với Tri Auto ZX2, chia sẻ từ Dr. Welk

  Tiến sĩ Aaron Welk chia sẻ kiến thức chuyên môn nổi tiếng thế giới của anh ấy với chúng tôi và kinh nghiệm của anh ấy với Tri Auto ZX2. (*)   Dr. Welk giải thích cách tiếp cận thực tế và hiệu quả của mình để điều trị tủy sử dụng máy nội nha …

  Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí