Ống tủy hình chữ C

Thống kê Thực ra, Ống tủy hình chữ C ( C –Shaped CS) không hề hiếm trên lâm sàng vì chỉ trong tuần rồi tôi đã gặp hai ca.Tham khảo y văn ,thấy tỷ lệ này biến thiên ở các dân tộc khác từ 2,7 đến 8 % dân số ( theo Weine : J …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí